เติมเงินขั้นตอนการเติมเงิน ibaht ผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ
ขั้นตอนการเติมเงิน

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอที่ปรากฏ คือ เลือกเมนู “อื่นๆ”

2. เลือกประเภทบริการตามหน้าจอที่ปรากฏ เลือกเมนู “ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด”

3. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

4. สแกนบาร์โค้ด โดยนำแถบบาร์โค้ดเข้าใต้เครื่องอ่านบาร์โค้ด

5. ระบุจำนวนเงิน เลือกกดจำนวนเงินที่ต้องการ

6. ตรวจสอบข้อมูลบาร์โค้ดและชื่อบริษัทที่ต้องการชำระ กดปุ่ม “ถูกต้อง” เพื่อทำรายการ

7. ทำรายการเสร็จเรียบร้อย สามารถเลือกกด ทำรายการต่อ หรือ ไม่ต้องการได้ เมื่อทำรายการเสร็จ

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วโดยเลือกที่เมนู “อื่นๆ”

2. เลือกเมนู “ชำระเงิน”

3. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

4. เลือกรายการ “ธุรกิจขำยตรง/บันเทิง/ออนไลน์”

5. เลือก “อื่นๆ” เพื่อเลือกประเภทบริการที่ในหน้าถัดไป

6. เลือก “อื่นๆ” เพื่อเลือกประเภทบริการที่ในหน้าถัดไป

7. เลือกบริการ “T2P / ibaht” เพื่อชาระค่าบริการ

8. ทำการป้อน Customer Number (Ref.1) ตามใบแจ้งหนี้ และกดปุ่ม “ถูกต้อง”

9. ทำการป้อน Reference No. (Ref.2) ตามใบแจ้งหนี้ และกดปุ่ม “ถูกต้อง”

10. ระบุจำนวนเงินที่ต้องกำรชำระ และกดปุ่ม “ถูกต้อง”

11. ทำรายการเสร็จเรียบร้อย

1. เติมเงินผ่าน Bualuang iBanking iPay ได้รับเคดิตทันที โดยคลิกที่

1. เข้าสู่ระบบ Bualuang iBanking โดยคลิกที่  

2. เลือกเมนู “ชำระเงิน” -> เลือก “เพิ่มผู้รับชำระ”

3. ค้นหาจากรหัสบริษัท/ชื่อบริษัทผู้รับชำระ: ระบุ “ibaht” จากนั้น กด “ค้นหา”

4. คลิกที่ ibaht เพื่อกรอกรหัสลูกค้า ซึ่งก็คือ รหัสอ้างอิง 1 (Ref.1) 12 หลัก จากนั้นกด “ขั้นตอนต่อไป” เพื่อเพิ่ม ibaht เป็นผู้รับชำระ

5. จะปรากฏ ibaht ในรายการ “ผู้รับชำระ” พร้อมระบุข้อมูลดังนี้

- หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2): ระบุ Ref. 2

- จำนวนเงิน: ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม

6. ตรวจสอบข้อมูลการเติมเงิน หากถูกต้อง กด “ยืนยัน”

นำบัตร ibaht มาเติมเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ทุกสาขา

Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com