เติมเงินVerified by Visa และ MasterCard SecureCode คืออะไร
Verified by Visa และ MasterCard SecureCode
คืออะไร

       Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เป็นบริการที่ธนาคารผู้ออกบัตรร่วมกับ VISA / บริษัท MasterCard พัฒนาขึ้นเพื่อ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต โดยใช้ password ของ Verified by VISA และ ข้อความยืนยัน ส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) / password ของ MasterCard SecureCode และ ข้อความยืนยันรหัสส่วนตัว (Personal Greeting) เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านบริการออนไลน์ ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการใช้บริการ Verified by Visa

หากคุณถือบัตร VISA สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ Verified by VISA ได้ที่

ขั้นตอนการใช้บริการ MasterCard SecureCode

หากคุณถือบัตร MasterCard สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ MasterCard SecureCode ได้ที่

เมื่อคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้เลขที่บัตรเครดิตและรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับมาในการชำระบริการออนไลน์ ที่ลงทะเบียนกับ VISA / MasterCard ได้ทันที

Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com