เติมเงินขั้นตอนการเติมเงิน ibaht ผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ขั้นตอนการเติมเงิน

1. Login เข้าหน้า ibaht

2. เมื่อเข้าหน้าข้อมูลส่วนตัวแล้วหน้าจอจะแสดงบัตร 2 รูปแบบคือ

     - บัตร ibaht: ใช้เติมเงินได้ทุกช่องทาง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิส

     - บัตร เคาน์เตอร์เซอร์วิส: ใช้เติมเงินได้เฉพาะช่องทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น

3. เลือกบัตร เคาน์เตอร์เซอร์วิส กรอกจํานวนเงินที่ต้องการเติม กดปุ่ม “ยืนยัน”

4. ระบบจะแสดงบัตรที่มีบาร์โค้ดที่ใช้เติมเงินสําหรับผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งสมาชิกไปเติมเงินที่เคาเตอร์เซอร์วิสได้ 2 วิธีคือ

       สแกนบาร์โค้ด โดยพิมพ์บัตรที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยกดปุ่ม และนําบัตรที่พิมพ์
       ยื่นให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขาเพื่อทําการยิงบาร์โค้ด

         1. กดปุ่ม  ทางระบบจะส่ง “รหัสการชําระเงิน” หรือ “Paycode” ให้ทาง SMS ซึ่งสมาชิก
             สามารถนํารหัสดังกล่าวไปชําระได้ที่เคาเตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขา

         2. สมาชิกนํารหัสดังกล่าวไปชําระได้ที่เคาเตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขา

หมายเหตุ: บัตรหรือรหัสเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นและต้องนําไปเติมเงินภายในระยะเวลากําหนด
                กรณีที่รหัสบาร์โค้ดหมดอายุแล้วให้สมาชิกเข้ามาที่เมนู แล้วดําเนินการใหม่อีกครั้ง

Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com