เติมเงินขั้นตอนการเติมเงิน ibaht ผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ขั้นตอนการเติมเงิน

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอที่ปรากฏ คือ เลือกเมนู “ชำระเงิน/ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด”

2. เลือกประเภทบริการตามหน้าจอที่ปรากฏ เลือกเมนู “ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด”

3. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

4. สแกนบาร์โค้ด โดยนำแถบบาร์โค้ดเข้าใต้เครื่องอ่านบาร์โค้ด

5. ระบุจำนวนเงิน

6. ตรวจสอบข้อมูลบาร์โค้ดและชื่อบริษัทที่ต้องการชำระ กดปุ่ม “ถูกต้อง” เพื่อทำรายการ

7.ทำรายการเสร็จเรียบร้อย สามารถเลือกกด ทำรายการต่อ หรือ ไม่ต้องการได้ เมื่อทำรายการเสร็จ

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วโดยเลือกที่เมนู “ชำระเงิน/ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด”

2. เลือกเมนู “อื่น/ระบุรหัสบริษัท”

3. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

4. กดเลขรหัสบริษัทของธนาคารกสิกรไทย -> “33290”

- กดเลขรหัสอ้างอิง Ref.1 (12 หลัก) และ Ref.2 (4 หลัก)

- กดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

5. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องกด “ยืนยันเพื่อทำรายการ”

1. เข้าสู่ระบบ K-Cyber โดยคลิกที่

2. เลือกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ”

3. เลือก จากนั้นระบุข้อมูลดังนี้

- ประเภทบริการ: อินเตอร์เน็ต

- บริษัท: ibaht / ทีทูพี (33290)

- รหัสลูกค้า: ให้ระบุเลขบัตร ibaht ของลูกค้า (Ref.1 จำนวน 12 หลัก)

- หมายเลขอ้างอิง: ให้ระบุเลข 1403

- จำนวนเงิน (บาท): ระบุจำนวนเงิน

4. เลือก  

5. ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ

นำบัตร ibaht มาเติมเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ทุกสาขา

Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com