เติมเงินขั้นตอนการเติมเงิน ibaht ผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ขั้นตอนการเติมเงิน

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอที่ปรากฏ คือ เลือกเมนู “ชำระบิล/ชำระด้วยบาร์โค้ด”

2. เลือกประเภทบริการตามหน้าจอที่ปรากฏ เลือกเมนู “ชำระด้วยบาร์โค้ด”

3. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

4. สแกนบาร์โค้ด โดยนำแถบบาร์โค้ดเข้าใต้เครื่องอ่านบาร์โค้ด

5. ระบุจำนวนเงิน เลือกกดจำนวนเงินที่ต้องการ

6. ตรวจสอบข้อมูลบาร์โค้ดและชื่อบริษัทที่ต้องการชำระ กดปุ่ม “ถูกต้อง” เพื่อทำรายการ

7. ทำรายการเสร็จเรียบร้อย สามารถเลือกกด ทำรายการต่อ หรือ ไม่ต้องการได้ เมื่อทำรายการเสร็จ

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วโดยเลือกที่เมนู “ชำระบิล/ชำระด้วยบาร์โค้ด”

2. เลือกเมนู “สินค้าบริการอื่นๆ”

3. เลือกเมนู “ระบุเลขที่บัญชี/Comp Code”

4. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

5. กดเลขรหัส Comp code ของธนาคารกรุงเทพ -> “10008”

6. กดเลขรหัสอ้างอิง Ref.1 (12 หลัก) และ Ref.2 (4 หลัก) (หากไม่มี Ref.2 กด “ถูกต้อง”)

7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

8. ตรวจสอบข้อมูล กด “ถูกต้อง” เพื่อทำรายการ

1. เข้าสู่ระบบ Krungsri Online โดยคลิกที่่  

2. เข้าระบบ krungsri online แล้ว ธนาคารจะแจ้งยอกเงินคงเหลือให้ทราบ

3. เลือกเมนู " ชำระสินค้าและบริการ "

4. ในหัวข้อเลือกประเภทสินค้าและบริการ ให้เลือก " เติมเงินมือถือ เติมเงินอื่นๆ "

5. เลือก " ibaht / ทีทูพี 1090028677 "

6. ทำการกรอกรายละเอียดต่างๆลงไป

- "รหัสลูกค้า / Ref.1 " และ " บิลเลขที่ / Ref.2 "

- เลือกชำระแบบทันที

7. ธนาคารจะแสดงรายการยอดเงินที่ชำระ และ ค่าบริการจากธนาคาร 15 บาท

ระบบ Krungsri online จำเป็นต้องใส่รหัส OTP เพื่อทำการยืนยันรายการชำระสินค้าและบริการ ซึ่งธนาคารจะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ตอนสมัคร krungsri online เมื่อได้รับรหัส OTP ทำการกรอกรหัสที่ได้รับจำนวน 6 หลัก กดยืนยัน

นำบัตร ibaht มาเติมเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ทุกสาขา

Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com