เติมเงินขั้นตอนการเติมเงิน ibaht ผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
ขั้นตอนการเติมเงิน

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอที่ปรากฏ คือ เลือกเมนู "บริการอื่นๆ"

2. เลือกประเภทบริการตามหน้าจอที่ปรากฏ เลือกเมนู "ชำระด้วยบาร์โค้ด"

3. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

4. สแกนบาร์โค้ด โดยนำแถบบาร์โค้ดเข้าใต้เครื่องอ่านบาร์โค้ด

5. ระบุจำนวนเงิน

6. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องกด "ตกลง" เพื่อทำรายการ

7.ทำรายการเสร็จเรียบร้อย เลือกกด ทำรายการต่อ หรือ ไม่ต้องการได้ เมื่อทำรายการเสร็จ

1. เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วโดยเลือกที่เมนู "บริการอื่นๆ"

2. เลือกเมนู "ชำระค่าบริการ"

3. เลือกประเภทชำระแบบ "ระบุรหัสบริษัท"

4. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

5. เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้เติมเงิน

- เลขรหัส Comp code ของธนาคารกรุงไทย เช่น "2921"

- เลขรหัสอ้างอิง Ref.1 (12 หลัก) และ Ref.2 (4 หลัก)

- จำนวนเงินที่ต้องการเติม

กดปุ่ม "ถูกต้อง" เพื่อทำรายการ

6. ทำรายการเสร็จเรียบร้อย เลือกกด ทำรายการต่อ หรือ ไม่ต้องการได้ เมื่อทำรายการเสร็จ

1. เข้าสู่ระบบ KTB Online โดยคลิกที่  

2. เลือกเมนู "ชำระค่าสินค้า และบริการ" > "เพิ่มหน่วยงานที่ต้องการรับชำระ"

- เมนู "เพิ่มหน่วยงานที่ต้องการรับชำระ" > ค้นหาผู้รับชำระเงิน "ทีทูพี"

- ใส่รหัสลูกค้า: รหัสอ้างอิง 1 (Ref.1) 12 หลัก

3. ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ

4. ตรวจสอบข้อมูล การชำระค่าสินค้าและบริการ หากถูกต้อง กด "ยืนยัน"

Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com