เติมเงินขั้นตอนการเติมเงิน ibaht ผ่านทาง ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต
ขั้นตอนการเติมเงิน

จะเปิดให้ใช้บริการได้เร็วๆนี้

จะเปิดให้ใช้บริการได้เร็วๆนี้

1. กรอก "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" จากนั้นกดปุ่ม "ดำเนินการ" เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เลือกเมนู "การชำระสินค้าและบริการ/ภาษีสรรพากร"

3. เลือกเมนู "ชำระเงินค่าสินค้า / บริการ / ภาษีสรรพากร / กำหนดวันชำระเงินล่วงหน้า"

4. เลือก "กลุ่มผู้ให้บริการ" จากนั้น เลือก "ทั้งหมด (ALL)" สำหรับ "ผู้รับเงิน" เลือก "8598 – T2P.Co.,LTD" กดปุ่ม “ดำเนินต่อ”

5. กลุ่มประเภทบริการ เลือก "8598 iBaht" กดปุ่ม "ทำต่อ"

6. ระบุ: Ref.1 > กรอก "หมายเลข 12 หลักที่ปรากฏบนบัตร ibaht"

Ref.2 > กรอก "หมายเลข 1403"

หมายเลขบัญชีที่ต้องการทำรายการ > กรอก "หมายเลขบัญชีของท่าน" จำนวนเงิน > กรอก "จำนวนเงิน

ที่ต้องการเติม"

7. ระบบจะแสดงรายละเอียดที่ได้ทำการระบุเอาไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องให้คลิก "คลิกที่นี่เพื่อขอรับรหัส OTP" จากนั้น ใส่รหัส OTP และกดปุ่ม "ยืนยัน"

นำบัตร ibaht มาเติมเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ทุกสาขา

Call Center 061-083-6387
Copyright 2012 www.ibaht.com